Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • baner_www957x304
  • baner-www-957x304px
  • Olimp_FS_957x304
  • baner_styczeń

Wygraj weekend w Paryżu!!!

walentynki Już od niedzieli 7 lutego wszyscy Klienci Galerii Olimp będą meli okazję wygrać romantyczną wycieczkę do Paryża. Nie ważne czy jesteś zakochany czy jeszcze czekasz na tę chwilę, dzięki nam możesz spędzić niezapomniany czas w najbardziej romantycznej stolicy Europy. Jak to zrobić? Wystarczy przyjść do naszego Centrum, zrobić zakupy za minimum 10 zł i napisać, dlaczego chciałbyś/chciałabyś pojechać do Paryża. Spośród najciekawszych propozycji wybierzemy osobę, która wraz z Biurem Podróży ITAKA poleci wprost nad Sekwanę.
Nasz wielki konkurs to jednak nie tylko Paryż. To także moc nagród, które zachwycą każdego, kto odwiedzi Galerię Olimp. Z kolei 8 marca w ulubione święto Pań wybierzemy szczęśliwca, który w weekend pojedzie do SPA. To z pewnością idealny czas na relaks i odnowę, wszak wiosna tuż tuż. Na tym niespodzianki się nie kończą. Dzięki firmom obecnym w naszej Galerii do wygrania będzie mnóstwo wartościowych prezentów, dla których warto wybrać się na zakupy. W każdy czwartek po walentynkach aż do 23 marca przy okazji kameralnych spotkań z muzyką na żywo rozlosujemy upominki ufundowane przez naszych Najemców. A że jest ich mnóstwo nikogo chyba nie musimy przekonywać.
Wielki walentynkowo-wiosenny konkurs Galerii Olimp to nie tylko nagrody, ale też wspaniała zabawa dla wszystkich naszych Klientów. Kupony, które wezmą udział w konkursie będą dostępne w każdym sklepie i punkcie usługowym w Galerii oznaczonym specjalnym plakatem. Nie zapomnij, że kupon konkursowy ważny jest tylko z paragonem potwierdzającym dokonany zakup w Centrum Handlowym Olimp. Pamiętaj, zatem o wypełnieniu kuponu, może to właśnie Ty wygrasz cenne nagrody.

Regulamin konkursu: ?Wygraj weekend w Paryżu”
§ Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Galeria Olimp.

§ Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 7 lutego 2010r. i trwać będzie do dnia 14 lutego 2010r do godz. 17.00.

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Galerii Olimp.

§ Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Galerii Olimp oraz członkowie ich najbliższych rodzin (rodzeństwo, małżonkowie, dzieci).

§ Zasady udziału w konkursie

1. Warunki konieczne do uczestnictwa w konkursie:

a) W terminie od 7.02.2010 r. do 14.02.2010 r. (do godz. 17.00) należy dokonać zakupów w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Olimp za minimum 10 zł.

b) Dokonując zapłaty za zakupy, należy u sprzedawcy pobrać Kupon Konkursowy. Jeden Kupon Konkursowy przysługuje za jeden dowód zakupu (paragon, faktura) na kwotę minimum 10zł. niezależnie od kwoty pieniężnej, o jaką zostaje przekroczona minimalna wartość zakupów oraz niezależnie od ilości nabytych towarów objętych jednym dowodem zakupu. Kupon Konkursowy należy prawidłowo wypełnić tj. podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, nr paragonu, kwota zakupów, nazwa sklepu, podpis, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu) oraz odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbym/chciałabym pojechać do Paryża?

c) Kupon konkursowy należy wypełnić w obecności sprzedawcy.

d) Kupon konkursowy składa się z dwóch części. Jedna z nich zostaje u sprzedawcy, druga zostaje u Uczestnika Konkursu.

e) Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować dokument potwierdzający dokonanie zakupów w Galerii Olimp (paragon, faktura). Okazanie dowodu zakupu jest konieczne do odebrania nagrody.

f) Każdy uczestnik ma prawo dokonać tyle zgłoszeń (wypełnić Kupon Konkursowy), ile razy spełni warunki zakupu zgodnie z regulaminem Konkursu.

2. Zgłoszenia do konkursu są możliwe tylko za pomocą Kuponów Konkursowych emitowanych w kasach punktów handlowych na terenie Galerii Olimp. Kupony nieoryginalne, kupony bez podanej odpowiedzi na pytanie konkursowe, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są nieważne.

§ Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są:

a) Nagroda główna: voucher na wycieczkę do Francji dla 2 osób.

2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzegania szczegółowych wartości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor,
sprzedawca). Organizator imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie Zwycięzcy Konkursu i osoby towarzyszącej w wycieczce do Francji poniesione w związku z realizacją nagrody.

3. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na wyjazd z Biurem Podróży Itaka (wg ofert zawartych w katalogach) w Salonie Firmowym Biura Podróży Itaka mieszczącym się w Galerii Handlowej Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy 32 lokal 415 w Lublinie.

4. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na wyjazd z Biurem Podróży Itaka na imprezy odbywające się do Francji samolotowe lub autokarowe.

5. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie przekraczała wartość vouchera wówczas osoba która wygrała voucher jest zobowiązana do dopłacenia różnicy.

6. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie mniejsza niż wartość vouchera wówczas Biuro Podróży Itaka nie zwraca różnicy w cenie.

7. Wyjazd może być zrealizowany jeżeli uczestnikiem wyjazdu będzie przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

8. Integralną częścią nagrody są katalogi z ofertą Biura Podróży Itaka oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych zawartych w katalogach oraz załączonych do niniejszego regulaminu.

9. Voucher jest ważny dwa lata od daty wystawienia.

10. Jeżeli osoba która wygrała voucher chciałaby wyjechać na wycieczkę sama powinna dopłacić do pokoju jednoosobowego lub też jeżeli tego nie zrobi wówczas zostanie dokwaterowana do innej osoby o tej samej płci.

11. W cenę wyjazdów nie są wliczone opłaty za bilety wstępu w zagranicznej walucie (wysokość tych opłat podana jest w katalogu Biura Podróży Itaka przy każdej imprezie).

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 14.02.2009 r o godz.17.30.

§ Ogłoszenie wyników

1. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas walentynkowej imprezy 14 lutego 2010 w Galerii Olimp oraz na stronie www.galeriaolimp.com.pl

3. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych lub błędnych skutkuje utratą prawa do nagrody.

§ Wydanie nagród

1. Odbiór nagrody głównej jaką jest wycieczka do Francji nastąpi wyłącznie po osobistej
konsultacji Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem.

2. Organizator Konkursu jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu nagrody głównej. Stosowny podatek od nagrody głównej, tj. 10%, zostanie wpłacony na stosowne konto Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia akcji konkursu z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.