Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
 • baner-www-957x304px
 • Godziny święta 957x304 OLIMP GALERIA 2018
 • Godziny święta 957x304 OLIMP rozrywka 2018
 • Olimp_KS_957x304

Wygraj wycieczkę na Walentynki !!!

wycieczka-na-walentynki

Wszyscy klienci , którzy w terminie od 02-10 lutego zrobią zakupy za min. 50 zł otrzymają kupon konkursowy, który należy wypełnić wpisując swoje dane oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Ogólne warunki akcji Walentynkowej!

 1. W terminie od 02.02.2011 r. do 10.02.2011 r. (do godz. 21.00) zrób zakupy w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Olimp za minimum 50 zł.

 2. Po dokonaniu zapłaty za zakupy, należy pobrać Kupon Konkursowy u sprzedawcy.

 3. Kupon konkursowy należy wypełnić i wrzucić do urny lub zostawić u sprzedawcy sklepu, w którym dokonało się zakupu.
 4. Kupon konkursowy składa się z dwóch części. Tylko jedną zostawiamy u sprzedawcy zaś druga połowa zostaje u Uczestnika Konkursu.

 5. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować dokument potwierdzający dokonanie zakupów w Galerii Olimp (paragon, faktura).

 6. Każdy uczestnik ma prawo dokonać tyle zgłoszeń (wypełnić Kupon Konkursowy), ile razy spełni warunki zakupu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 7. Z pośród wszystkich poprawnie wypełnionych kuponów w dniu 11.02.2011r zostanie wybranych 10 osób, które zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone z osobą towarzyszącą na finał konkursu, który odbędzie się 13 lutego 2011r. w Galerii Olimp.

Regulamin konkursu: ?Wygraj wymarzoną wycieczkę”

§ Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Galeria Olimp.

§ Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 10 lutego 2011r do godz. 21.00.

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Galerii Olimp.

§ Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Galerii Olimp oraz członkowie ich najbliższych rodzin (rodzeństwo, małżonkowie, dzieci).

§ Zasady udziału w konkursie

1. Warunki konieczne do uczestnictwa w konkursie:

a) W terminie od 02.02.2011 r. do 10.02.2011 r. (do godz. 21.00) należy dokonać zakupów w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Olimp za minimum 50 zł.

b) Dokonując zapłaty za zakupy, należy u sprzedawcy pobrać Kupon Konkursowy. Jeden kupon konkursowy przysługuje za jeden dowód zakupu (paragon, faktura) na kwotę minimum 50 zł. niezależnie od kwoty pieniężnej, o jaką zostaje przekroczona minimalna wartość zakupów oraz niezależnie od ilości nabytych towarów objętych jednym dowodem zakupu. Kupon Konkursowy należy prawidłowo wypełnić tj. podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, nr paragonu, kwota zakupów, nazwa sklepu, podpis, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu) oraz napisać oryginalne życzenia walentynkowe dla ukochanej osoby

c) Kupon konkursowy należy wypełnić w obecności sprzedawcy i wrzucić do pudełka lub zostawić u sprzedawcy sklepu w którym dokonało się zakupu.

d) Kupon konkursowy składa się z dwóch części. Jedna z nich zostaje u sprzedawcy, druga zostaje u Uczestnika Konkursu.

e) Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować dokument potwierdzający dokonanie zakupów w Galerii Olimp (paragon, faktura). Okazanie dowodu zakupu jest konieczne do odebrania nagrody.

f) Każdy uczestnik ma prawo dokonać tyle zgłoszeń (wypełnić Kupon Konkursowy), ile razy spełni warunki zakupu zgodnie z regulaminem Konkursu.

 1. Zgłoszenia do konkursu są możliwe tylko za pomocą Kuponów Konkursowych emitowanych w kasach punktów handlowych na terenie Galerii Olimp. Kupony nieoryginalne, kupony bez podanej odpowiedzi na pytanie konkursowe, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są nieważne.

 2. Z pośród wszystkich poprawnie wypełnionych kuponów w dniu 11.02.2011r zostanie wybranych 10 osób, które w najbardziej oryginalny sposób opisali swoje wyznanie miłości. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone z osobą towarzyszącą na finał konkursu, który odbędzie się 13 lutego 2011r. w Galerii Olimp.

§ Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są:

a) Nagroda główna: voucher na wycieczkę dla 2 osób.

2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzegania szczegółowych wartości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).Organizator imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie Zwycięzcy Konkursu i osoby towarzyszącej w wycieczce do Francji poniesione w związku z realizacją nagrody.

 1. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na wyjazd z Biurem Podróży TravelTain (wg ofert zawartych w katalogach) w Salonie Firmowym Biura Podróży TravelTain mieszczącym się w Galerii Handlowej Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy 32 lokal 415 w Lublinie.

 2. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na wyjazd z Biurem Podróży TravelTain na imprezy odbywające się samolotem lub autokarem.

 3. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie przekraczała wartość vouchera wówczas osoba która wygrała voucher jest zobowiązana do dopłacenia różnicy.

 4. Jeżeli cena wyjazdu wybranego przez klienta/beneficjenta będzie mniejsza niż wartość vouchera wówczas Biuro Podróży TraveTain nie zwraca różnicy w cenie.

 5. Wyjazd może być zrealizowany jeżeli uczestnikiem wyjazdu będzie przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

 6. Integralną częścią nagrody są katalogi z ofertą Biura Podróży TravelTain oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych zawartych w katalogach oraz załączonych do niniejszego regulaminu.

 7. Voucher jest ważny dwa lata od daty wystawienia.

 8. Jeżeli osoba która wygrała voucher chciałaby wyjechać na wycieczkę sama powinna dopłacić do pokoju jednoosobowego lub też jeżeli tego nie zrobi wówczas zostanie dokwaterowana do innej osoby o tej samej płci.

 9. W cenę wyjazdów nie są wliczone opłaty za bilety wstępu w zagranicznej walucie (wysokość tych opłat podana jest w katalogu Biura Podróży TravelTain przy każdej imprezie).

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 13.02.2011 roku ok. godz. 17:30

§ Ogłoszenie wyników

 1. 10 wytypowanych finalistów zostanie poinformowanych telefonicznie w dniu 12.02.2011 r. po zakończeniu akcji prosprzedażowej.
 1. Zwycięscy zostaną poproszeni o przybycie z osobą towarzyszącą w dniu 13.02.2011 r do Galerii Olimp aby stanąć do walki w konkursie walentynkowym o nagrodę główną – ? wymarzoną wycieczkę” dla dwojga.

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas programu TVP ?Niedziela będzie dla Was” dnia 13 lutego 2011 r. w Galerii Olimp oraz na stronie www.galeriaolimp.com.pl

3. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych lub błędnych skutkuje utratą prawa do nagrody.

§ Wydanie nagród

1. Odbiór nagrody głównej, jaką jest wycieczka nastąpi wyłącznie po osobistej konsultacji Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem.

2. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu nagrody głównej. Podatek od nagrody głównej, tj. 10%, zostanie wpłacony w stosownej wysokości na właściwe konto Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia akcji konkursu z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.