Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • baner-www-957x304px
  • Godziny święta 957x304 OLIMP GALERIA 2018
  • Godziny święta 957x304 OLIMP rozrywka 2018
  • Olimp_KS_957x304

Mindware. Technologie dialogu również w Galerii Olimp!

mindwere4

22 września – 30 października 2011 r.Projekt odbędzie się w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Program rezydencyjny Mindware to pole dla artystycznej refleksji i interwencji w miejskiej przestrzeni komunikacji społecznej. Przestrzeń ta jest dzisiaj zdominowana przez cyfrowe technologie medialne i łączące je sieci, które wytyczają także nowe sposoby postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Technologie te nie tylko na stałe zagościły w przestrzeni publicznej – zarówno w sensie obecności fizycznej jak i na poziomie niewidzialnych gołym okiem zasięgów i transmisji – ale także z impetem podbijają zbiorowe wyobraźnie i zmieniają towarzyszące im języki.

Ideą rezydencji jest spotkanie/zderzenie artystów i teoretyków – filozofów, socjologów, medioznawców, krytyków sztuki etc. pochodzących z różnych obszarów Europy. Efektem ich pracy będą projekty łączące refleksję nad nowymi technologiami oraz sposobem ich oswajania z interwencją w przestrzeni miejskiej. Uczestnikom projektu przyjdzie się zmierzyć z pytaniami o komunikację społeczną – o to, jak zmienia się ona poprzez ewoluujące nowe media, jak wiele nowych możliwości dialogu nam stwarza i jak świat wirtualny wpływa na nasze zachowania w przestrzeni realnej. Rezydencyjna część projektu odbędzie się do 22 do 30 września 2011 r. Publiczna prezentacja prac artystycznych w przestrzeni miejskiej nastąpi do 1 do 30 października 2011 r. Zostanie uzupełniona o część teoretyczną, na którą złożą się wykłady, konwersatoria, spotkania oraz dyskusje z udziałem artystów i ekspertów, zorganizowaną od 2 do 7 października 2011 r.

Program projektu ?Mindware. Technologie dialogu” tworzony jest przez trzech przedstawicieli różnych dziedzin kultury i nauki: teoretyka mediów Piotra Celińskiego (Wydział Politologii UMCS), animatora kultury Marcina Skrzypka (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN) i kuratora sztuki Zbigniewa Sobczuka (Warsztaty Kultury).

Za organizację rezydencji artystycznych odpowiadają Warsztaty Kultury i Miasto Lublin.

Partnerzy lokalni projektu: Radio Lublin, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Gazeta Wyborcza Lublin, Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, PKS Wschód, Biblioteka UMCS, Alchemia, Poczta Polska, Dom Kultury Skarpa, Dom Kultury Bronowice, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Centrum Arteterapii, Pub u Szewca, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ZOOM, Galeria Olimp, Wydział Politologii UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Kawiarno-Księgarnia ?Spółdzielnia”, Parafia Ewangelicko-Augsbursko Świętej Trójcy w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów ?Klanza”
Działania artystyczne, które będą prezentowane w Lublinie od 1 do 7 października 2011 r. Pełny opis projektów artystycznych i wydarzeń teoretycznych można znaleźć na stronie www.mindware.art.pl

W PRZESTRZENI GALERII OLIMP ZAPREZENTUJEMY PRACĘ TRZECH ARTYSTEK Z GRUPY ?DOTKA”. INSTALACJA BĘDZIE DOSTĘPNA W DNIACH 1-10 PAŹDZIERNIKA 2011 W GODZINACH OTWARCIA GALERII OLIMP

Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

MASOWY BIOORNAMENT

Organiczna reprezentacja zjawiska społecznego

Interaktywna bioinstalacja której tkanka tworzona jest w wyniku kontaktu z użytkownikiem.

Odbiorcy wpływają na jej kształt poprzez interfejs panelu dotykowego. W bezpośrednim doświadczeniu po kliknięciu panelu, odżywka zaczyna pulsować w silikonowych rurkach, oraz jej kropla skapuje do wybranego pojemnika z saprofitem, przyspieszając jego wzrost.

Praca stanowi manifestację zjawiska ?masowego ornamentu” opisanego przez socjologa Siegfrieda Krakauera. Analizuje on powierzchowne, niepozorne działania ludzkie, jako nieuświadomioną emanację danej epoki. Czynności te tworzą „masowy ornament”, będący pustą, zdehumanizowaną formą, która wpływa na kształt kultury.

Przykładem współczesnego masowego ornamentu, kształtowanego przez rozwój cyfrowej technologii, jest zjawisko klikalności, które włącza indywidualnych użytkowników w masową strukturę przepływu informacji. Drugi poziom pracy to proces stopniowej wizualizacji sumy aktywności użytkowników poprzez wzrost kolonii saprofitów. Jest to również główna warstwa odbioru pracy – zmultiplikowane, jednostkowe działanie tworzące abstrakcyjny ornament saprofitu rosnącego w naczyniach.

Dotka czyli: Barbara Dzierań, Ula Kowal, Justyna Zubrycka jest grupą projektantek, absolwentek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie eksplorujących przestrzeń cyfrowych mediów i kultury 2.0. Ich doświadczenie projektowe związane jest z rozwiązywaniem problemów zakorzenionych społecznie. Informuje to o kontekście, w jakim umiejscawiane są ich prace. Kultura współczesna, związana z pojęciami Open Source’u i interaktywności, naturalnie generuje potrzebę kolektywów. Praca zespołowa pozwala artystkom realizować ich idee zarówno na poziomie działania, jak i dzieła.

mindwere5