Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
 • galeria_olimp_957x304_v2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO. Jako Administrator Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą i mając na względzie konieczność dostosowania się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przesyłamy obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe „TRANSHURT” sp. z o.o. z siedzibą 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36 , KRS: 0000107326, REGON: 430401967, NIP: 712-01-70-553.
 2. Możliwość skontaktowania się z inspektorem danych osobowych administratora – Panią Anną Muzyka – za pośrednictwem adresu: iodo@transhurt.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b RODO¹ w celu:
   • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy będą wskazane w preambule umowy)
  2. Art. 6 ust. 1 lit c: RODO, w celu:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie (obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie umów i faktur VAT, obowiązek podatkowy)
  3. Art. 9 ust. 2 lit f:
   • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie na okres niezbędny do:
   • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o., jeśli takie wystąpią
   • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 5. PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. w Lublinie nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
 6. Dane Pani/Pana nie są profilowane.
 7. PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem)
  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Prawo wymienione w pkt 7 powyżej można realizować m.in.. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępnie) lub poprzez kontakt z PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).
Przedsiębiorcy komunikacyjni, firmy windykacyjne, biura informacji o zadłużeniu, operatorzy pocztowi, przewoźnicy kurierscy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne.