Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • galeria_olimp_957x304_v2

Etap Rejonowy XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Lublinie. Galeria Olimp 16 kwietnia.

plakat A2 rejonowe wizualizacja

Zapraszamy na Etap Rejonowy XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Lublinie! Mistrzostwa odbędą się w sobotę 16 kwietnia w Galerii Olimp. Start godzina 13.00!

Organizatorem Mistrzostw jest Polski Czerwony Krzyż, przy udziale innych instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Szczegółowymi celami Mistrzostw są:  ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania, monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy, kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy różnymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów, seminariów itp. związanych z organizacją Mistrzostw.

Etap Rejonowy w Lublinie: 16 kwietnia 2016 r., godz.13:00, Galeria OLIMP

Etap Okręgowy w Lublinie: 7 maja 2016 r., godz. 10:00, Targi Lublin – MotoSession 2016

Zapraszamy!

 

plakat A2 rejonowe wizualizacja