Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • galeria_olimp_957x304_v2

Maraton na Olimp – w niedzielę 1 maja!

maraton

Stowarzyszenie Maraton Lubelski zaprasza na Drugą Sztafetę Drużyn Mieszanych – Maraton na Olimp.

Termin: 1 maja 2016 r. (niedziela) w Lublinie. Godzina startu – 9:00

Miejsce: parking piętrowy Galerii Olimp oraz na terenie wokół Budynku IV.

Długość trasy: wynosi nie mniej niż 42 195 m. Długość jednej pętli ok. 2 km.

Limit czasu: 4:30 godz.

Pomiar czasu: nie zapewniamy elektronicznego systemu pomiaru czasu. O zwycięstwie decyduje kolejność pojawienia się na mecie.

Drużyny: Zawody przeznaczone są dla biegaczy i biegaczek tworzących drużyny mieszane, czteroosobowe. Limit drużyn: 25. Każdy z zawodników drużyny ma obowiązek przebiegnięcia przynajmniej jednej pętli. Przy czym pierwsze cztery pętle muszą zostać przebiegnięte przez każdego zawodnika w kolejności zgodnej z numerem startowym (np. 23a, 23b, 23c, 23d). Pozostałe okrążenia zawodnicy pokonują w ilości i kolejności wynikającej z ich taktyki.

Punkty odświeżania: zaopatrzone w wodę znajdować się będą w Strefie Zmian.

Zapisy odbywają się poprzez ten formularz i będą przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2016 r. (sobota, niedziela) od godziny 16:00 – 20:00 (sobota) oraz 07:30 – 8:30 (niedziela).

LISTA STARTOWA

Opłata startowa za udział w Biegu nie zależy od terminu wpłaty i wynosi: 80 złotych za drużynę (pieniądze w całości zostaną przekazane na leczenie Gabrysi). Jeśli któraś z drużyn zechce wspomóc leczenie Gabrysi w większym stopniu, może wpłacić odpowiednio wyższą kwotę. Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie!
Opłatę należy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia Maraton Lubelski: mBank S.A. 98 1140 2004 0000 3302 7502 0903 Tytuł przelewu : Opłata startowa Maraton na Olimp 2016, Nazwa drużyny.

Biuro Zawodów (BZ) zlokalizowane będzie na terenie Galerii Olimp IV (część południowa – hol główny obok Banku Millenium) i będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

30 kwietnia 2016 r. (sobota) w godzinach 16:00–20:00;
1 maja 2016 r. (niedziela) w godzinach 07:30–08:45.

Uwaga! W dniu 1 maja (niedziela) Biuro Zawodów będzie prowadziło zapisy (do wyczerpania limitu) oraz wydawało pakiety tylko od 7:30 do 08:30 i będzie zlokalizowane w pobliżu startu.
W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 10 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

Klasyfikacja: prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna drużyn mieszanych, a podstawą klasyfikacji jest kolejność drużyn na mecie, potwierdzona przez zespół sędziów.

Nagrody: wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę niespodziankę oraz dyplom. Drużyny, które zajmą II i III miejsce otrzymają dyplomy. Największą nagrodą jest uczestnictwo.

Regulamin: zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

mapa