Godziny otwarcia Pon-Sob: 10-21
Niedziela: 10-20
  • baner
  • galeria_olimp_957x304_v2
  • 957x304WYPRZEDAŻE
  • baner www 957 x 304px 19 - 34 tydz
  • Sadolin_Darek_Stolarz_957x304

Karta Podarunkowa – Oferta dla Firm

Karta podarunkowa Galerii Olimp to elegancki sposób nagradzania oraz motywowania Twoich pracowników. Zapakowana w gustowne etui może również stanowić znakomity podarunek dla Twoich Klientów.

Kupując karty podarunkowe Galerii Olimp wpłacasz tylko kwotę zasilenia kart. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

Aby zamówić karty należy wypełnić i podpisać załączony Formularz zamówienia.Formularz zamówienia Formularz należy przesłać na adres email: nota@flex-e-card.pl. Zostanie wystawiona nota księgowa, na podstawie której będzie można dokonać płatności. Karty zostaną zasilone niezwłocznie po wpłacie kwoty z zamówienia. Otrzymasz potwierdzenie, kiedy karty będą gotowe do odbioru. Karty będzie można odebrać w sklepie Salon Szkła i Porcelany HERA w Galerii Olimp.

Rodzaj świadczenia

Źródło finansowania

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z PIT

Koszt uzyskania przychodu

VAT

Karty przedpłacone

ZFŚS

TAK

TAK, do 380 zł rocznie

TAK, kosztem jest odpis na ZFŚS

NIE

Środki obrotowe

NIE

NIE

TAK

NIE

 

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z późniejszymi zmianami): Wolne od podatku sa: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nie przekraczającej
w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
• Wartość kart flex-e-card wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Środki obrotowe

Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…).
• Charakter usług flex-e-card sprawia, ze nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) , gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem ani usługa w myśl przepisów tej Ustawy.

Podstawa prawna

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).